De overheid wil naar aanleiding van recente debacles dat zorgaanbieders of verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem steeds zorgvuldiger omgaan met persoonlijke gezondheidsinformatie. Laat je daarom certificeren met de NEN 7510.  De NEN 7510 is een Nederlandse norm die ontwikkelt is door de NEN. Deze norm is de standaard op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. 

Informatiebeveiliging in de zorg

De norm is bedoeld voor Zorgaanbieders en voor de Beheerders van de persoonlijke gezondheidsinformatie, de ICT dienstverleners. Met een NEN 7510 certificering toont u aan dat u een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft, waarbij de persoonlijke gezondheidsinformatie, zoals patiëntgegevens bij uw bedrijf goed beveiligd zijn.

Welke stappen moet u doorlopen?

Als u van mening bent dat u voldoet aan de norm, kunt u zich laten beoordelen. Het traject heeft enkele stappen. Tijdens de Pre-audit kijken wij of u klaar bent voor de certificering. Wat is de status van het managementsysteem? Stap 2 is de initiële certificering. Hierbij wordt er getoetst of het systeem daadwerkelijk werkt en of het functioneert volgens de eisen vanuit de NEN 7510. Bij een positieve beoordeling zal de auditor de organisatie voordragen ter certificatie. De certificatiemanager doet een kwaliteitscontrole op het dossier. Als alles in orde is ontvangt u een NEN 7510 certificaat en wordt uw certificaat aangemeld bij het openbare NEN-register.

Neem snel de eerste stap

Om in aanmerking te komen voor deze certificering dient u een werkend Information Security Management System (ISMS) te hebben die voldoet aan alle eisen van de NEN 7510 norm. Dit kunt u helemaal zelf doen of u laat u begeleiden door een adviesbureau. Na iedere NEN 7510 audit leveren wij u een helder auditrapport op, waarin op detailniveau wordt beschreven waar u mogelijk dus nog niet conform de NEN 7510 norm eisen werkt. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.