Vind jij dat er complexe regels zijn om een kennismigrant in dienst te nemen? Kies voor een payrollconstructie. De kennismigrant komt dan in dienst bij Com.pas als feitelijke werkgever en wordt uitgeleend aan jouw bedrijf als functionele werkgever. Ook kennismigranten die een opdracht in Nederland hebben verworven en op zoek zijn naar een organisatie die ze in dit traject kan faciliteren, kunnen volledig ontzorgd worden.

Wat moet je doen voor aanvraag kennismigrant

Wil je graag een aanvraag kennismigrant regelen? Voor het in dienst nemen van een kennismigrant gelden specifieke eisen, voorwaarden en salariscriteria. Als werkgever moet je erkend zijn door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) als zogeheten referent. Ben jij dit niet? Dan is het wellicht een optie om door middel van payroll kennismigranten via Com.pas in te zetten. Ook als jouw organisatie midden in het proces zit om erkend referent te worden is Payroll via Com.pas een mooie tijdelijke oplossing. Zo kan je snel aan de slag en heb je geen IND-plichten. 

Makkelijk en snel kennismigranten in dienst

In Nederland is er een kennismigrantenregeling die het voor jou mogelijk maakt om een kennismigrant eenvoudig in dienst te nemen. Dit gebeurt wel onder bepaalde voorwaarden.  Simpel gezegd versoepelt deze regeling de toelatingseisen voor kennismigranten. We zullen de belangrijkste voorwaarden aan je voorleggen. Zoals al eerder aangegeven is de werkgever erkend referent bij de IND. Er wordt voldaan aan het salariscriterium zoals gesteld door de IND en de kennismigrant heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 3 maanden. Een echte must is dat de kennismigrant wel een geldig paspoort heeft. Anders kan de kennismigrantenregeling niet doorgaan. 

Kennismigrant via Payroll kent veel voordelen

Het kost veel tijd om alles te regelen voordat je een kennismigrant in dienst neemt. Ook zit er een prijskaartje aan verbonden. Je kan er daarom voor kiezen om kennismigranten via Payroll in dienst te nemen. Hierdoor kan jij je tijd besteden aan andere belangrijke zaken en wordt de kennismigrantenregeling voor jou geregeld. Bovendien ervaar je de voordelen van onze kennis op gebied van de 30% regeling. Een regeling rondom de belastingvrije vergoeding voor de extra kosten voor het werken in Nederland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.